wz

Only Time

Kdo může říct, kam jdou cesty,
Kde den teče, pouze čas
A kdo může říct jestli vaše láska roste
Jak si srdce vybralo, pouze čas

Kdo může říct, proč vaše srdce touží
Jako vaše síla lásky, pouze čas
A kdo může říct, proč srdce pláče
Když vaše láska lže, pouze čas

Kdo může říct, kde se setkají cesty
Ta síla lásky ve vašem srdci
A kdo může říct kde den usíná
Jestliže se noc stará o všechna vaše srdce
Noc se stará o všechna vaše srdce

Kdo může říct jestli srdce roste
Jak si vybralo

- Pouze čas
A kdo může říct kam cesty jdou
Kde den teče, pouze čas

Kdo ví? Pouze čas...