wz

Only If

Když je tu stín,
následuješ slunce,
když je tu láska,
pak hledáš něco,
a pro slib, když je tu obloha,
pro nebesa, tamty, kdo můžou letět.

Pokud to opravdu chceš,
slyšíš mě říkat,
jen když to chceš,
znáš velikost dne,
jen když to opravdu chceš, poletíš pryč.

Když je tu cesta,
následuješ hvězdy,
když je tu oceán,
pluješ daleko,
a pro zlomené srdce,
je na obloze,
a zítra můžu letět.

Ooh go doe bay mwa
ooh go doe bay mwa

Já bych chtěl létat,
jako jeden okřídlený pták.
Já kdybych chtěl létat,
jako jeden okřídlený pták, okřídlený...


Ooh go doe bay mwa
ooh go doe bay mwa

Pokud to opravdu chceš,
znáš velikost dne,
pokud to opravdu chceš, poletíš pryč.

------------------------------

text kurzívou  byl přeložen z francouzštiny

------------------------------