wz

Less Than a Pearl - Méně Než Perla

Z noci přišel den.
Z noci, naše malá země.
Naše slova unáší pryč.

Naše slova cestují tam, kdo najde vůli poslouchat.
Zavoláme do dálky...
Zavoláme do dálky ..
Zavoláme do dálky...
Zavoláme do dálky...

Méně než perla v moři z hvězd,
Jsme ztraceni ve stínech na ostrově.

To mohou být naše slova, když jsme ztracení.
Zavoláme do dálky... Zavoláme do dálky...