wz
Překlady známých songů - enya.unás.cz

White Is In the Winter Night


Have you seen the mistletoe?
It fills the night with kisses.
Have you seen the bright new star?
It fills your heart with wishes.
Have you seen the candlelight?
It shines from every window.
Have you seen the moon above?
It lights the sky in silver.

Green is in the mistletoe
and red is in the holly,
silver in the stars above
that shine on everybody.
Gold is in the candlelight and
crimson in the embers.
White is in the winter night
that everyone remembers.

Have you heard the boys all sigh
when all the girls are skating?
Have you heard the sweetheart’s cry
for all this time they’re waiting?

Green is in the mistletoe
and red is in the holly,
silver in the stars above
that shine on everybody.
Gold is in the candlelight and
crimson in the embers.
White is in the winter night
that everyone remembers.

Have you seen the children playing?
Tiny hands are frozen!
Have you seen them hurry home
when suddenly it’s snowing!

Green is in the mistletoe
and red is in the holly,
silver in the stars above
that shine on everybody.
Gold is in the candlelight and
crimson in the embers.
White is in the winter night
that everyone remembers.

Have you heard the bells are ringing,
ringing out their story?
Have you heard the choir singing?
Glory! Glory! Glory!

Bílá v zimní noci


Viděl jsi někdy jmelí?
Plní noc polibky.
Viděl jsi někdy zářící novou hvězdu?
Naplní ti srdce přáními.
Viděl jsi někdy světlo svíčky?
Září z každého okna.
Viděl jsi někdy zář nad měsícem?
Stříbrně osvítí oblohu.

Zeleň ve jmelí
a červeň v cesmíně,
Stříbrň nad hvězdami,
které se na každého třpytí.
Zlatá ve světle svíčky
a rudá ve žhavém uhlí.
Bílá v zimní noci,
na kterou každý vzpomíná.

Slyšel jsi někdy všechny chlapce toužit,
když všechny dívky bruslily?
Slyšel jsi někdy pláč drahého,
za všechen pročekaný čas?

Zeleň ve jmelí
a červeň v cesmíně,
Stříbrň nad hvězdami,
které se na každého třpytí.
Zlatá ve světle svíčky
a rudá ve žhavém uhlí.
Bílá v zimní noci,
na kterou každý vzpomíná.

Viděl jsi někdy hrající si děti?
Drobné ruce jsou ledové!
Viděl jsi je někdy spěchat domů,
když najednou sněží!

Zeleň ve jmelí
a červeň v cesmíně,
Stříbrň nad hvězdami,
které se na každého třpytí.
Zlatá ve světle svíčky
a rudá ve žhavém uhlí.
Bílá v zimní noci,
na kterou každý vzpomíná.

Slyšel jsi někdy bijící zvony,
vyzvánějící jejich příběh?
Slyšel jsi někdy zpívat chór?
Sláva! Sláva! Sláva!