wz
Překlady známých songů - enya.unás.cz

The Spirit of Christmas Past


When tears are in your eyes
It's time to look inside
Your heart can find another way

Believe in what I say-
Don't throw this time away
Tomorrow will be Christmas day

Christmas day

So let the shadows go
and drift away like snow
Tomorrow will be Christmas Day
Tomorrow will be Christmas Day

So dream until the night
Becomes the morning light
Tomorrow will be Christmas Day
Tomorrow will be Christmas Day

Kouzlo Vánoční Minulosti


Když máš v očích slzy
Je čas se podívat dovnitř
Tvé srdce může najít i jinou cestu

Věr mi, co říkám
Neházej tento čas pryč
Zítra bude první svátek vánoční*

Svátek vánoční

Tak nech stíny odejít
A zmiz jak sníh
Zítra je první svátek vánoční
Zítra je první svátek vánoční

Tak sni až do noci
Přišlo denní světlo
Zítra bude první svátek vánoční
Zítra bude první svátek vánoční

* V Anglii a anglicky mluvících státech se Štědrý den slaví 25. prosince ráno.
Místo "...první svátek vánoční" si klidně (pro naše zvyklosti) můžete dát "...Štědý den" ;)