wz
Překlady známých songů - enya.unás.cz

The Journey of the angeles


Somewhere
in a winter night
the angels
begin their flight;
dark skies
with miles to go,
no footsteps
to be lost in snow.

They fly to you
Oh, new-born king
They fly to you
Oh, angels sing

one is sorrow
one is peace
one will come
to give you sleep
one is comfort
one is grief
one will take
the tears you weep

New star
in a midnight sky
in heaven
all the angels fly
soft wings so true
and all things
they will give to you

Somewhere
in a winter night
the angels
begin their flight

Tonight
all sing
Oh, angels,
a new-born king
Tonight
all sing
Oh, angels
a new-born king

Cesta Andělů


Někde
V zimní noci
Andělé
Začínají jejich let;
Temná obloha
S mílemi jít
Bez kroků
Být ztraceni ve sněhu

Letí k tobě
Ach, novorozený králi
Letí k tobě
Ach, andělé zpívají

Jeden je smutek
Jeden je pokoj
Jeden příjde
Dát ti dobou noc
Jeden je útěcha
Jeden je žal
Jeden ti přinese
Slzy k pláči

Nová hvězda
Na půlnoční obloze
Na nebi
Všichni andělé letí
Něžná křídla, tak ryzí
A všechny věci
Ti dají

Někde
V zimní noci
Andělé
Začínají jejich let

Dnes večer
Všichni pějí
Ach, andělé
Novorozený králi
Dnes večer
Všichni pějí
Ach, andělé
Novorozený králi