wz
Překlady známých songů - enya.unás.cz

Stars And Midnight Blue


Memories we share together
Moments no one else can know
I will keep them close to me
Never let them go

Once you filled my hands with roses
Then you gave your heart to me
When a kiss had followed this
Love was meant to be

Time goes by
And the snow is drifting
Slowly in the sky
Cold, cold night
As you lie beside me
I can hear your heartbeat

You have lost yourself in dreaming
I have lost myself in you
Now we lie beneath the sky
Stars and midnight blue

Stars and midnight blue

Hvězdy a půlnoční modř


Vzpomínky si sdílíme navzájem
Chvíle, co nikdo jiný nezná
Udržím je pro sebe
Nikdy je nenechám odejít

Jedno jsi cítil mé ruce s růžemi
Pak jsi mi dal tvé srdce
Když pak následoval polibek
Byla tím myšlena láska

Čas jde mimo
A sníh se rozhání
Pomalu na obloze
Chladná, chladná noc
Jak tvá lež vedle mě
Slyším tvé srdce

Ztratil ses ve snění
Já se ztratila v tobě
Teď ležíme pod oblohou
Hvězdy a půlnoční modř

Hvězdy a půlnoční modř