wz
Překlady známých songů - enya.unás.cz

O Come, O Come, Emmanuel


O come, O come, Emmanuel,
to free your captive Israel
that mourns in lonely exile here
until the son of god appear.

Rejoice! Rejoice! O Israel
to you shall come Emmanuel.

O veni, veni Emmanuel,
Captivum solve Israel,
Qui gemit in exilio,
Privates Dei Filio.

Gaude! Gaude! Emmanuel
nascetur pro te, Israel.

Gaude! Gaude!
Gaude! Gaude!
Gaude! Gaude!
Gaude! Gaude!

Gaude! Gaude! Emmanuel
nascetur pro te, Israel.

Gaude! Gaude! Emmanuel
nascetur pro te, Israel.

Ó přijď, Ó přijď, Emanueli


Ó přijď, ó přijď, Emanueli,
Abys osvobodil tvůj zajatý Izrael
Co tu naříká v osamělém vyhnanství
Než se syn boha objevil.

Raduj se! Raduj se! Ó, Izraeli
Aby přišel Emanuel.