wz
Překlady známých songů - enya.unás.cz

My! My! Time Flies!


My! My! Time Flies!
One step and we're on the moon
Next step into the stars
My! My! Time flies!
Maybe we could be there soon
A one-way ticket to mars

My! My! Time Flies!
A man underneath a tree
An apple falls on his head
My! My! Time Flies!
A man wrote a symphony
It's 1812

My! My! Time Flies!
Four guys across Abbey Road
One forgot to wear shoes
My! My! Time Flies!
A rap on a rhapsody
A king who's still in the news
A king to sing you the blues

My! My! Time flies!
A man in a winter sleigh
White white white as the snow
My! My! Time flies!
A new day is on its way
So let's let yesterday go
Could be we step out again
Could be tomorrow but then
Could be 2010

Můj! Můj! Čas letí!


Můj! Můj! Čas letí!
Krok a budeme na měsíci
Další krok ke hvězdám
Můj! Můj! Čas letí!
Možná tam budeme brzy
Jednosměrným lístkem na mars.

Můj! Můj! Čas letí!
Jednomu muži pod stromem
Spadlo jablko na hlavu
Můj! Můj! Čas letí!
Jeden muž, co napsal symfonii
Roku 1812

Můj! Můj! Čas letí!
Čtyři chlapíci překročili Abbey Road
Jeden si zapomněl vzít ponožky
Můj! Můj! Čas letí!
Klepnout na básnění
Král, co je stále v novinách
Král, co ti zpívá blues

Můj! Můj! Čas letí!
Muž v zimních sáních
Bílý, bílý, bílý jak sníh
Můj! Můj! Čas letí!
Nový den je na cestě
Tak nech včerejšek odejít
Mohli bychom znovu vykročit
Mohl by být zítřek, ale pak
By mohl být rok 2010