wz
Překlady známých songů - enya.unás.cz

Dreams Are More Precious


Come! See! High above.
Come! See! High in the heavens
a new star shining bright;
out of the darkness comes a light.

Come! Hear midnight chimes.
Come! Hear bells that are ringing
and from some distant shore
sounds of a journey echo on.

This is the night,
they say,
everyone wants a dream.
This is the night,
they say,
nothing is as it seems.

Come! Sleep! Close your eyes.
Come! Sleep! Give me your sorrow
and I’ll keep watch for you
until the dawn is breaking through,
until the morning wakens you.

Come! Dream through the night.
Come! Dream, and then tomorrow
you’ll see your heart will know
dreams are more precious than gold.
Dreams are more precious than gold.
Dreams are more precious than gold.

Sny Jsou Vzácnější


Pojď! Viz! Tam nahoře.
Pojď! Viz! Vysoko nad nebesy
nová hvězda jasně září;
Ven z temnoty přišlo světlo.

Pojď! Slyš půlnoční zvony.
Pojď! Slyš zvony, co bijí,
a z dalekého pobřeží
zvuky cesty se ozývají.

Toto je ta noc,
Říkají,
Každý chce snít.
Toto je ta noc,
Říkají,
Nic není, jak se zdá.

Pojď! Spi! Zavři si oči.
Pojď! Spi! Přenechej mi tvůj žal
a já se o tebe postarám,
než svítání vše přelomí naskrz,
Než ráno tě vzbudí.

Pojď! Sne na noc.
Pojď! Sni, a pak zítra uvidíš,
že tvé srdce pozná, že
sny jsou vzácnější než zlato.
Sny jsou vzácnější než zlato.
Sny jsou vzácnější než zlato.